• ea2

Tavoite:

Kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa oleville henkilöille kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä ehkäistä tapaturmia.

Sisältö:

 • Hätäensiavun kertaus
 • Lapsen, vauvan ja hukkuneen elvytys
 • Ensiarvio
  • Tapahtumatiedot
  • Vammamekanismi
  • Tajunnan, hengityksen ja verenkierron arviointi
 • Autettavan siirtäminen ja hätäsiirto
 • Ensiapuasennot ja tarkkailu
 • Murtumat ja selkärankavammat, pään vammat
 • Kylmän aiheuttamat vammat (paleltumat) ja alilämpöisyys
 • Lämmön aiheuttamat sairastumiset
 • Henkinen ensiapu
 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia

 

 

Kurssin hyväksytysti suorittaneella on mahdollisuus lunastaa Punaisen Ristin EA1-todistus hintaan 25€. Ensiapukurssin EA 2® -todistus on voimassa kolme vuotta.

Kurssi on mahdollista järjestää kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuksena.

Kurssin sisältö sekä kouluttajan pätevyys kattavat KELA:n työterveyshuollon korvaukseen vaadittavat kriteerit.

Kesto: 8 t

Osallistujamäärä: max 15 hlöä/kouluttaja

Hinta: 850 €

Hintoihin lisätään alv 24%