Osaamme oikeasti auttaa – autamme sinutkin osaamaan

Palvelumme

Ensiavun jatkokurssi (EA2)

Kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa oleville henkilöille kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä ehkäistä tapaturmia.

Hätäensiapukurssi 4-8 h

Hätäensiapukurssista voi saada hätäensiapukortin, joka on voimassa kolme vuotta. Kyseisellä kurssilla voi myös kerrata ensiavun perus- tai jatkokurssin (EA1-kortin voimassaoloaikaa voidaan kerran jatkaa kolmella vuodella).

Tulityökorttikoulutus (8 h)

Tulityökorttikoulutuksemme on tarkoitettu kaikille tulitöitä suorittaville henkilöille. Tilapäisellä tulityöpaikalla sekä tulitöitä tekevällä henkilöllä että tulityöluvan myöntäjällä on oltava Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva tulityökortti.

Alkusammutuskoulutus (AS1)

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:n hyväksymä AS1-koulutus. Kaikki koulutetut rekisteröidään SPEK:n alkusammutusrekisteriin ja koulutuksesta saa alkusammutuskortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Kuljettajien ammattipätevyyskoulutus

Ammattipätevyyden tarkoitus on lisätä autonkuljettajien ammatillisia valmiuksia ja näin parantaa liikenteen ja kuljetusten turvallisuutta sekä kuljettajien edellytyksiä tehtävien hoitamiseen.