Yrittäjän korvaushakemus ensiapu- ja matkakustannuksista

Yrittäjä tai maatalousyrittäjä voi hakea korvausta työterveyshuollon ammattihenkilön tarpeellisiksi arvioimista

  • ensiapuvälineistä ja -koulutuksesta sekä niihin liittyvistä kustannuksista
  • työterveyshuoltokäynteihin liittyvistä matkakustannuksista.

Korvausta haetaan lomakkeella SV 116 TTH (pdf), jonka yrittäjä täyttää itse.

(lähde: 1.1.2023 Kela.fi)

Ohjeet:

https://www.kela.fi/tyoterveyshuolto-nain-haet

Vuoden 2020 alusta STM on linjannut, että Kelan korvauksen työpaikkojen ensiapukoulutuksesta voivat saada myös muut kuin Suomen Punaisen Ristin hyväksymät ensiavun ja terveystiedon kouluttajien (ETK) pitämät ensiapukoulutukset.

Kauttamme voitte hankkia myös koulutuksia, joissa on mahdollista säästää SPR:n rekisteröintikulu (25e/hlö).