Olemme ensihoidon ammattilaisia!

taija_martikainen
 

Taija Martikainen

 • Yrittäjä
 • Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja ETK
 • Sairaanhoitaja (akuuttihoitotyö) AMK
 • HUS Arcada AMK Ensihoito hoitotasolle
 • Näyttötutkintomestari Haaga–Helia ammattillinen opettajakorkeakoulu
 • Lähihoitaja (ensihoito)
 •  Vuodesta 2003 akuuttihoitotyössä hoito-, sekä perustason ambulanssissa sekä sairaaloiden päivystyspoliklinikoilla. Viimeisin työsuhde Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella.
 • Turvallisuusalan vastuuopettajana Kouvolan seudun ammatillisessa oppilaitoksessa 2010.

 

 

harri_karlenius
 

Harri Karlenius

 • TULITYÖ- ja AS1(alkusammutus)-KOULUTTAJA
 • Tulityö- ja Alkusammutuskurssien kurssijohtajakoulutus, Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja ETK
 • Vuosien kokemus kouluttamisesta palo- ja pelastusalalta, tällä hetkellä virkasuhteessa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella ensihoitajana.

 

 

 

 

hannu_rytkonen
 

Hannu Rytkönen

 • AVEKKI-toimintatapamallin KOULUTTAJA
  ” Avekki on toimintatapamalli ja koulutus väkivaltatilanteiden hallintaan. Tarve kehittää yhtenäinen perusteltu malli suomalaiseen terveydenhuoltoon on tullut lisääntyvien väkivaltatapausten myötä. Avekki kehitetään yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa huomioiden yksilön kunnioittaminen, kivuttomuus ja työturvallisuus.” (SavoniaAMK.fi)
 • Vuosien kokemus turvallisuusalan tehtävistä, sekä mielenterveyspotilaiden kanssa työskentelystä.

 

 

eero_jauhanen
 

Eero Jauhanen

 • Ensiapu- sekä ensihoidon kouluttaja
 • Terveydenhuoltoalan henkilökunnalle suunnatut, sekä räätälöidyt koulutukset.
 • Hoitotason sairaankuljettajana yli 20v pelastuslaitoksilla sekä yksityisissä kiireellistä sairaankuljetusta järjestävissä yrityksissä. Tällä hetkellä työsuhteessa Vihdin Sairaankuljetus Oy:ssä, hoitotason ensihoitajana.

 

 

jouni_rasanen
 

Jouni Räsänen

 • Vesipelastuskouluttaja
 • Palomies-ensihoitaja, Pelastussukeltaja.
 • 22 vuotta ensihoidossa, 13 vuotta palo- ja pelastustoimessa, työskentelee mm. Helsingin lääkäriambulanssin hoitajana. Tällä hetkellä virkasuhteessa Helsingin pelastuslaitoksella Palomies-ensihoitajana.